Aanpak

Komende tijd wil ik gebruiken om in mijn werk, het onderwerp verdichting, zichtbaar te maken. Dit wil ik op een vernieuwende en creatieve manier doen. Op het concept en de werkwijze van Buurtbanden wil ik voortbouwen.

Ontwikkelen

Mijn fotografie wil ik expliciet ontwikkelen naar een werkwijze die ontwerpend is. Hierbij wil ik meer ingrepen doen in de scenes die ik creëer, met het toevoegen van materialen en samenwerking met andere disciplines.

Inspiratie

Taiyo Onorato Nico Krebs

René Margritte

Teun Hocks

Regiobanden

Het project Regiobanden laat heel goed zien hoe het concept Buurtbanden is ontwikkeld in een iets andere setting.  Een grondig onderzoek vooraf was hierbij essentieel. De samenwerking met verschillende disciplines (schrijver / antropoloog / ontwerper boekje /podcastmaker)heeft het geheel nog veel gelaagder hebben gemaakt. Ook hier startte ik het proces d.m.v. een website. Hierop maakte ik het proces geheel inzichtelijk door tekst en illustraties uit het onderzoek te laten zien en door vragen en mogelijkheden open te verkennen.

Kader

Ik wil mij concreet richten op de wijken Liendert en het Hoefkwartier. Daarbij komt mijn ervaring met wijken in Amsterdam van pas. De wijk Liendert is de wijk in Amersfoort waar veel mensen met een niet-westerse achtergrond wonen en tegelijk een typische wederopbouwwijk met veel groen, portiekflats, maar ook laagbouw en galerijflats. In die zin lijkt het ook op de Amsterdamse Slotervaart. Het Hoefkwartier is misschien wel de meest centrale plek in Amersfoort en gelegen aan het station Schothorst en naast de wijk Liendert. Het is een jaren tachtig bedrijventerrein dat nu getransformeerd wordt naar een gemengd woongebied.

Liendert Amersfoort

Slotervaart Amsterdam

Hoefkwartier Amsterdam

Toekomst

Beide wijken, Liendert en het Hoefkwartier, zijn exemplarisch voor de verdichting die de komende decennia op veel meer plekken in Nederland zal gaan plaats vinden. In die zin zit er ook toekomst in voor mij om me te ontwikkelen in mijn beeldtaal rond dit onderwerp en de bewoners. Het raakt veel meer gebieden in Nederland en krachtige beelden zullen daarom ook hun weg vinden buiten Amersfoort. Het concept Buurtbanden heeft getoond dat het ontwikkelen van een idee zin heeft en leidt tot verdieping, nieuw toepasbaar werk oplevert en mensen anders leert kijken naar hun omgeving. Inmiddels ben ik met mijn zesde serie Buurtbanden in Amsterdam bezig.  Deze serie krijgt een ruimtelijke uitvoering en wordt geëxposeerd in het Hewitt Cooper in New York. Echter, deze series zijn allemaal gemaakt in Amsterdam en dus niet in Amersfoort.

Impressie presentatie NY

Amersfoort

Amersfoort is hopelijk de komende decennia mijn woon en werkomgeving. Het resultaat van dit onderzoek en experiment zal zichtbaar worden in de betreffende wijken, Amersfoort en daar buiten. Het biedt mij de gelegenheid veel verder te gaan met de creatieve mogelijkheden, juist doordat ik zo nauw betrokken ben bij het onderwerp en de bewoners. Het scheelt bovendien reistijd, waardoor kan ik mijn onderzoek veel intensiever kan doen. Ik ben aanspreekbaar en vlieg niet langs met een kunstje. Ik zal meer risico’s kunnen nemen met het gebruiken van materialen én niet onbelangrijk bij fotografie: ik kan meer plannen rondom weersomstandigheden. Ook zal het aan gaan van samenwerkingen met andere makers en organisaties eenvoudiger zijn en kan er worden geïnvesteerd in verbindingen voor de langere en (lokalere) termijn.