Het concept

= ontwerpend onderzoek

Net als bij gewoon onderzoek kijk je bij ontwerpend onderzoek eerst naar de huidige situatie. Deze analyseer ik in relatie tot wat er voorheen was, hoe het nu is en wat de verwachte veranderingen of mogelijkheden zijn. Vervolgens gaat ontwerpend onderzoek een stap verder: er wordt een voorstelling gemaakt van hoe de toekomst er uit kan zien.

Dat betekent dat het concept nog niet vastomlijnd is. Al doende en al reflecterend wil ik tot een nieuwe werkwijze komen om het onderwerp ‘verdichten’ in beeld te brengen; te verlichten. In de aanpak heb ik al aangegeven dat ik daarbij verder wil gaan dan alleen documenteren. Juist het creëren van scenes mét materialen heb ik daarvoor voor ogen, om op die manier de verbeelding te prikkelen. Daar wil ik betrokkenen (bewoners, professionals) letterlijk bij betrekken door ze zichtbaar te maken in de beelden.

Bij verdichtenverlichten zal ik dus eerst helder weergeven waarom ik met dit onderwerp aan de slag ga. Dat hoop ik met deze website te doen, door de aanleiding helder te beschrijven en te illustreren. Hoe ik het vervolgens wil aanpakken heb ik beschreven onder het kopje ‘aanpak’ en dit geïllustreerd met veel beeldmateriaal.

Ik zal vooral veel in het gebied zijn. Veel mensen spreken, zowel bewoners als professionals op verschillende locaties te bezoeken. Dit alles wil ik documenteren/ fotograferen en er verslag van te doen middels het blog. Op die manier verwacht ik mijn idee over het onderwerp verdichten scherp te krijgen. Al doende en met visueel zichtbare experimenteren deel ik deze ideeën. Verder zal ik mij inlezen in het onderwerp en dit samenvatten in blogberichten. Ook hoop ik partners te vinden waar ik mee kan samenwerken. Hierdoor creëer ik ook een netwerk en podium te kunnen creëren om het onderzoek, het werk, de beelden en de verhalen onder de aandacht te brengen.

Uiteindelijk zal ik aan de hand van schetsen en met behulp van materialen scenes ontwerpen. Deze zullen veel affiniteit hebben met mijn eerder toegepaste werkwijze die ik pre-enactments noem. Speel je bij een re-enactment een historische gebeurtenis na, bij een pre-enactment speel je een toekomstige situatie. Hieronder volgen een paar voorbeelden waarbij ik middels een ‘gifje’ laat zien hoe ik een schets met de betrokkenen uitwerk. Deze werkwijze zou zich ook goed lenen voor wat ik voor ogen heb met verdichten verlichten. Voor dit project kan de schaal worden vergroot.

De ervaring leert dat het maken van dit soort beelden bijna kunnen worden beschouwd als een ‘events’ op zich. Samen met bewoners maak ik een beeld aan de hand van een schets. Op die manier zien bewoners ook welke rol zij aannemen in de foto en hun eigen buurt. We creëren iets dat er nog niet was. Aan de hand van de foto’s die daar uit voort komen, komen de ideeën over ‘verdichting’ verder. De beelden zullen hun weg vinden in de buurt en daarbuiten. Denk daarbij aan (social) media, publicaties, exposities en presentaties. Bewoners die meewerken in de foto, zullen zelf dat verhaal ook weer verder brengen aan de hand van de foto’s. Op die manier wil ik de wijken Liendert en Hoefkwartier ‘cultiveren’ en daarmee een andere blik op de wijken geven.

Een selectie uit de serie ‘Polder Nijbroek’

Een selectie uit de serie ‘50 jaar wijk Schuilenburg in Amersfoort