Lezen, praten, kijken

2022-06-20_V&V-RDV_7358

Het plan ‘VERDICHTEN VERLICHTEN’ heb ik ingediend bij ‘de Machinerie‘. De Machinerie is de nieuwe Utrechtse hotspot voor film en beeldcultuur waar beeldmakers en publiek centraal staan, aldus de website. De Machinerie kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de razendsnelle ontwikkelingen van beeldcultuur. De provincie Utrecht heeft budget beschikbaar gesteld aan de Machinerie om talentvolle makers te stimuleren nieuw cultureel aanbod te ontwikkelen. De Machinerie deed eind 2021 een oproep om projectvoorstellen in te dienen. In twee rondes werden de projectvoorstellen ingediend. Deze projectvoorstellen werden beoordeeld op kwaliteit, originaliteit en haalbaarheid. Als voorwaarde moest je in de provincie Utrecht wonen en/of werken. In de eerste ronde diende ik een grove beschrijving van het project VERDICHTEN VERLICHTEN in, waarbij ik het geheel opdeelde in drie delen:

  1. Vooronderzoek en veldwerk
  2. Ontwerpen, proces en samenwerken
  3. Uitvoering

In de tweede beoordelingsronde heb ik deel 2 verder uitgewerkt door deze website op te tuigen en toe te lichten wat ik van plan ben. Voor deel 2 zal ik het toegekende budget gebruiken.
Toch ontkom ik er niet aan om met deel 1 te beginnen. In het grove projectvoorstel beschreef ik dat deel zal bestaan uit vooronderzoek en veldwerk. Dat houdt in: gesprekken voeren, benaderen van andere financiële bronnen, bezoeken van verschillende locaties in de wijk en inlezen. De afgelopen maanden heb ik vooral gebruikt voor het eerste en laatste; gesprekken voeren en inlezen/kijken.

Hierbij een impressie:

We zien hier Eugene Zaaijer bij de opening van het Celsiushuis. Deze zogenaamde innovatiewerkplaats staat op een parkeerterrein van het Hoefkwartier, vlakbij station Schothorst. Eugene Zaaijer is degene die de de studenten van de Hogeschool Utrecht zal begeleiden om met lokale bedrijven en bewoners onderzoek te doen naar de wijk. Bij deze onderzoeken in het Hoefkwartier staan duurzaamheid, gezondheid en sociale samenhang centraal. Met Eugene Zaaijer heb ik een aantal weken wekelijks gesproken. Op deze manier weten we van elkaar waar we mee bezig zijn en daar hopen we in de toekomst gebruik van te maken.

Dit is een bedankkaartje aan een echtpaar in Amersfoort die ik had benaderd om te spreken. Ze wonen in de wijk Schothorst en zijn een typisch voorbeeld van ouderen die ‘doorschuiven’ van een grondgebonden woningen naar een appartement in dezelfde wijk. Ik heb hen gevraagd naar hun ervaringen omdat ik dit zie als een van de voordelen van verdichten. Ik hoop hier later nog op terug te komen.

Naar aanleiding van de kritische recensie ‘Dichtheid: meer is niet beter‘ van Xander Vermeulen Windsant op de website Archined, die ik ook aanhaalde in een eerder blog-bericht, leek het me goed om hem een keer op te zoeken. Op die manier belandde ik bij hem, op het bureau XVW architectuur in Amsterdam, waar we met zijn collega’s een boeiend gesprek hadden over verdichten. Xander attendeerde mij er op dat het in Duitsland of Zwitserland, het gebruikelijk is om m.b.v. lange latten, een voorstelling te geven van een toekomstig gebouw. Dat leek mij zeer interessant, ook omdat ik graag in mijn verbeelding materialen wil gebruiken. Om voorbeelden te vinden op internet konden we aanvankelijk niet op de naam komen van deze materialen. Totdat ik via een bevriende Zwitserse architect erachter kwam dat dit ‘Bauprofilen’ worden genoemd. Toen ging er een wereld open, zie de voorbeelden hierboven. Ook hier zal ik vast op terugkomen.

Op uitnodiging van FASadE, gaf ik op de Dag van de Architectuur een lezing/presentatie van de series Buurtbanden in het ROC Midden Nederland in het Hoefkwartier.

Aansluitend maakte we een zogenaamde Jane Walk door het Hoefkwartier.

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam presenteerde in de maand juni 2022 een interessante tentoonstelling Over (T)Huis, met de centrale vraag: wat maakt (t)huis? Met onder andere aandacht voor verdichting. De onderzoeken van de Rijksoverheid naar verdichting waren daar onder andere te zien. Net zoals de Family Scraper De Maasbode, zie foto, een woontoren met gestapelde woonstraatjes. En een heel interessante verdichtingsstudie van  Group A naar de Tilburgse wijk Noord mét bewoners. Het resultaat is een prachtig magazine (350 pag.) met allerlei ideeën om deze wijk, die verdacht veel overeenkomsten heeft met de wijk Liendert in Amersfoort, te verdichten.

 

Leave a comment