FASadE / Werkt de stad?

FASadE (Amersfoorts forum voor stedenbouw, architectuur en landschap) benaderde mij, n.a.v. een eerder beeldessay over ‘Werkt de stad?’, om een column te schrijven voor de , die ook gepubliceerd werd het huis-aan-huis blad ‘De Stad Amersfoort’.

Leave a comment